Buen

Buenhytter representerer en levende tradisjon i håndverk og byggekunst.

Hyttene står i dag i særstilling på det norske byggemarkedet. Elementer fra tidligere tiders byggestil er kombinert med dagens krav til praktisk innredning og komfort. Buenhytter har ingen stivnet form men gjennomgår en stadig utvikling.

Buenhytter kjennetegnes ved særpreget byggestil og hører hjemme i norsk skogs- og fjellterreng, der de glir rett inn i miljøet.