Din egen husdrøm

Alle som planlegger å bygge har sin egen, personlige husdrøm. Kanskje faller du for en spesiell hustype, men du ønsker å gjøre boligen unik.

Før i tiden var vi nordmenn opptatt av å være så like som mulig. Vi gikk ganske likt kledd etter alderen og vi bodde gjerne i et hus som lignet på naboens. Du ser det hvis du går rundt i eldre boligområder: Hus som er bygd på samme tid, er preget av ensartet arkitektur. Men hvis du ser deg rundt på et nytt boligfelt, er husene ofte helt forskjellige. De gamle normene for smak og livsstil fungerer ikke lenger – i dag er det tidsriktig å være individuell og personlig.

VIKTIGE SPØRSMÅL FØR DU BYGGER

• Tomten er aller viktigst! Hvor vil du trives? I hvilke omgivelser ønsker du å nyte morgenkaffen? I hva slags nabolag vil du at ungene skal vokse opp? Ønsker du en skrå, kupert eller flat omt? Hvordan er sol- og lys forholdene?

• Hvordan tilpasser du huset til tomten? Ønsker du en stor gårdsplass? Eller mest mulig tumleplass i hagen? Har du satt av plass til garasje? Hva slags hustype passer best på tomten du har valgt? Hvordan utnytter du utsikten?

• Hvordan ser omgivelsene og husene i nabolaget ut? Er det langt til nærmeste nabo eller bør du tilpasse byggestilen og fargen på huset ditt til de andre husene i nabolaget? • Hva slags livssituasjon er du i? Hvordan vil behovene være i årene framover? Hvordan skape funksjonelle rom for hele familien? Har du småbarn som trenger røffe rom? Har du eller vil du få tenåringer som trenger et fristed i huset? Hvordan er behovet for boder og garderobeplass?

• Hvilke rom er viktigst for deg? Vi du for eksempel ha et kjøkken med god plass som er familiens samlingssted? Ønsker du åpne løsninger eller lukkede rom? Er det behov for å kunne endre enkelte roms funksjon etter hvert?

• Har du tatt høyde for den digitale utviklingen? Hvor plasserer du TV, musikkanlegg, storskjerm, data? Ønsker du et eget mediarom – eller ”mediatek”?

PLANLEGGING OG PRISING

Det er da alle de viktige valgene skal tas. Du skal bestemme hva slags type hus du ønsker, hvordan huset skal ligge på tomten, rominndeling, materiale på gulv og vegger, kjøkkeninnredning og mange andre store og små valg. Vi guider deg gjennom alle valg og hjelper deg med alt som har med regulering andre bestemmelser. Vi gir deg også et pristilbud som er svært oversiktlig og som inkluderer alle kostnader.

FASE 2: KONTRAKT

Når vi er blitt enig om rammene og bestemmelsene, begynner våre arkitekter å tegne ut drømmehjemmet ditt. Deretter gir vi deg et forslag til kontrakt. Før du signerer kontrakten, går vi grundig gjennom den sammen med deg for å sikre at vi er enige om alt som står der, og at det ikke blir noen misforståelser.

FASE 3: PROSJEKTERING

I denne fasen utarbeider alle arbeidstegninger og spesifikasjoner slik at byggesøknad kan sendes og byggingen kan starte. Her er du som kunde lite involvert. Hvis du ønsker det, tar vi oss av alle formaliteter rundt byggesøknaden. I tillegg tar vi ansvar for alle kontrakter.

FASE 4: TREKANTMØTE

Når byggetillatelsen er i orden inviterer vi deg til et trekantmøte med selger og byggeleder. På dette møtet går vi grundig gjennom hele byggeprosessen. Hensikten med møtet er å sikre at byggelederen får et klart og entydig bilde av alle avtaler du har gjort med selgeren.Trekantmøtet er vanligvis også siste mulighet for endringer.

FASE 5: OPPFØRING

 I byggeprosessen er byggeleder ansvarlig for alt. Han styrer hele prosessen og holder kontakten med alle leverandører og håndverkere. Byggelederen er også ansvarlig for den totale kvaliteten, og for at frister og avtaler holdes. Byggelederen er din kontaktperson. Det er alltid han du skal kontakte hvis du lurer på noe. Under byggeprosessen holder vi alltid minst to møter mellom byggeleder og deg som er kunde.

FASE 6: OVERTAKELSE

Når huset er ferdig har vi et overtagelsesmøte. Det foregår ved at du går gjennom hele bygget rent fysisk sammen med byggeleder.Det viktigste med overtakelsesmøtet er å se etter eventuelle feil og mangler i forhold til kontrakten og det som ble avtalt på trekantmøtet. Etter overtakelsesmøtet søker vi om brukstillatelse, og når den foreligger kan du flytte inn.