Skandinavias største stolheis

Hemsedal bygger skandinavias største stolheis

Som en del av utviklingsplanen for Hemsedal har nå styret i Skistar AB besluttet å investere i mer moderne og øket heiskapasitet i Hemsedal Skisenter. Det vil bli installert en 8-seter ekspress stolheis fra dalstasjonen og opp i fjellet.

Heisen vil fullt utnyttet ha en kapasitet på 3.800 personer pr time. Heisen vil ha en lengde på 1414 meter og løfte skigjestene 457 høydemeter. Målt i kapasitet og lengde/høyde vil det bli Skandinavias største stolheisinstallasjon. Heisen vil erstatte den nåværende 3-seters Holvinheisen.
Den nye heisen er av type LEITNER, og vil bli installert av Taubaneteknikk AS.  Den samlede investeringen er i størrelsesorden 45 mill kr.

En betydelig vekst i gjestevolum over flere år har nå gitt behov for å øke den sentrale heiskapasiteten i Hemsedal. Antall besøkende ser ut til å passere 500.000 dagsgjester denne sesongen. Det er særlig vekst av midtukegjester. Økningen kommer fra alle hovedmarkedene (Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, England og Nederland).