Midt i fjellheimen

Våre hyttetyper, som spenner fra lekestuer til store familiehytter, produseres i maskinlaftet furutømmer.

Tømmeret kommer fra Nord-Gudbrandsdal, og er kjent for sin tette vokst og gode kvalitet.

Våre hytter har vært produsert siden 1959, og har vist sin styrke under varierende klimatiske forhold.

Hyttene leveres i maskinlaftet furutømmer, i dimensjonene 94 x 180 m/m (4″ x 8″) og
72 x 157 m/m (3″ x 7″)

Leveringsformer: Hyttene kan leveres som byggesett eller ferdig montert.

Materialbeskrivelse

 

Hytter i 4″x8″ maskinlaftet tømmer Hytter i 3″x7″ maskinlaftet tømmer 
Golv: 48×198 mm bjelkelag, 12 mm stubbloftplater,  20 cm Glava isolasjon, 20×135 mm furugolv Golv: 48×148 mm bjelkelag, 12 mm stubbloftplater,  15 cm Glava isolasjon, 20×95/135 mm furu  golvbord natur. 
Vegger: 94×180 mm maskinlaftet furu tømmer (gjelder  alle vegger, også innvendige).  Vegger: 72×157 mm maskinlaftet furu tømmer (gjelder alle vegger, også innvendig). 
Tak: Runde furu takåser, 12 mm furupanel, fukt-  sperre, 36×198 mm taksperrer, 20 cm Glava isolasjon, soft undertaksduk, 48 mm kaldlufting,  21 mm taktro, pappshingel, 3 stk. 22×198 mm vindsjier med 28×95 mm impregnert dekkbord. Svartelokserte aluminium takrenner og svart- elokserte stål takbordbeslag.  Tak: Runde furu takåser, 12 mm furupanel, fukt-  sperre, 36×148 mm taksperrer, 15 cm Glava  isolasjon, soft undertakduk, 48 mm kaldlufting,  21 mm taktro, pappshingel, 2 stk. 22×198 mm  vindsjier med 28×95 mm impregnert dekkbord.  Svartelokserte aluminium takrenner og svart-  elokserte stål takbordbeslag. 
Oppstugu: 48×148 mm bjelkelag, 15 cm Glava isolasjon,  12 mm furupanel, 20×135 mm furu golvbord. 
Hems: 48×148 mm bjelkelag, 15 cm Glava isolasjon,  12 mm furupanel, 20×135 mm furu golvbord  Hems: 48×98/148 mm bjelkelag, 10/15 cm Glava isolasjon, 12 mm furupanel, 20×95/135 mm furu golvbord. 
Vinduer: 1+1E koblede vinduer. Vinduer: 1+1E koblede vinduer.
Dører: Hovedinngang Isolert panelt dør med fiskebeinsmønster. Dører: Hovedinngang Isolert panelt dør med fiskebeinsmønster.
Terassedør: Koblet med småruter. Terassedør: Koblet med småruter.
Innvendig: Furu trefyllingsdører. Innvendig: Furu trefyllingsdører.
(alle dører har smijernsvridere).  (alle dører har smijernsvridere).
Listeverk: Innvendig: 95 mm profilerte lister ved dører og vinduer. 45 mm  profilerte lister ved golv. Listeverk: Innvendig: 70 mm glatte lister ved dører og vinduer. 45 mm glatte lister ved golv.
Utvendig: 98 mm dør og vinduslister med svarteloksert stål underbelslag. Utvendig: 70 mm dør og vinduslister med svarteloksert stål underbeslag.
Spiker, blegger, ventiler og alt nødvendig beslag medfølger. Alle våre hytter er dimensjonert for torvtak.Vi kan også levere følgende:
Pipe: Leca med svarteloksert stål innkledning over tak. 
Terasse: 2 stk. 48×148 mm impregnerte bæredragere, 170×170 mm firkant bærestolper, 48×148 mm impregnert bjelkelag, 28×95 mm impregnert dekkbord.
Rekkverk: 170×170 mm delestolper, 48×48 mm impregnert spikerslag, 20×98 mm justerte horisontale bord, 22×198 mm profilerte stakitt, 36×148 mm impregnert verandatopp.
Tak: Oppbygging for alternativ tak-tekking f.eks. torv, skifer o.l.

Drømmen om egen hytte